Prima paginaComunicate media Informatii utileUnitati sanitareContactInformatii publiceSitemap

Autorizare/Notificare

 Acte necesare pentru eliberare aviz epidemiologic pentru imbalsamare:

Cerere imbalsamare  Cerere aviz imbalsamare   Declaratie tanatopractor

LISTA PRESTATORILOR DE SERVICII FUNERARE AUTORIZATI LA NIVELUL JUDETULUI SALAJ

Conform HG 741/12.10.2016, art. 7, alin. 5, Directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti vor afisa pe site-ul propriu lista prestatorilor de servicii funerare AUTORIZATI, precum si documentele necesare pentru eliberarea avizelor si autorizatiilor emise de acestea in conformitate cu Ordinul MS 1532/2017 si Ordinul 1533/2017.

Formular Cerere autorizare

 

Nr. Crt.
Denumire Societate/ Prestator
Sediu social
Nr. ASF/ REF.
Data  ASF/ REF.
Obiectul de activitate
1
ROMAN REMUS INTREPRINDERE INDIVIDUALA
LOC. SIMLEU SILVANIEI, STR. GHEORGHE LAZAR, BL. L2, ET. 3, AP. 12
83
22.09.2020

Autovehicul  transport funerar intern si international  SJ-26-NSD 

2
S.C. FAM FUNERAL S.R.L.
LOC. ZALAU, STR. ANDREI SAGUNA, NR. 28
84
22.09.2020

Autovehicul  transport funerar intern si international  SJ-16-MIK 

3
S.C. OVTEMAC SZATMARI S.R.L.
LOC. SIMLEU SILVANIEI, STR. STADION, NR. 34
45
06.07.2020
Autovehicul  transport funerar intern si international SJ-07-TCO
4
S.C. OSZ PRODSERV S.R.L.
LOC. SIMLEU SILVANIEI, STR. I. CREANGA, NR. 18
26
02.06.2020

Autovehicul  transport funerar intern si international SJ-19-SOZ 

5
PALCE OVIDIU FLORIN P.F.A.
LOC. BAN, COM. BANISOR, NR. 85
102
19.11.2020
Autoutilitara  transport funerar intern si international SJ-85-BAN 
6
S.C. FAM FUNERAL S.R.L.
LOC. ZALAU, STR. ANDREI SAGUNA, NR. 28
99
24.11.2020

Autovehicul  transport funerar intern si international  SJ-23-MIK 

7
LOBONTIU ANA MARIA INTREPRINDERE  INDIVIDUALA
LOC. SIMLEU SILVANIEI, STR. GARII  NR. 3, BL. D1, A.10 JUD. SALAJ
72
26.03.2021
Autovehicul  transport funerar pentru parada     SJ-11-SFU
8
LOBONTIU ANA MARIA INTREPRINDERE  INDIVIDUALA
LOC. SIMLEU SILVANIEI, STR. GARII  NR. 3, BL. D1, A.10 JUD. SALAJ
71
26.03.2021

Autovehicul  transport funerar intern si international  SJ-78-SFU 

9
S.C. MODERNSOFT S.R.L.
LOC. ZALAU, STR. GHEORGHE LAZAR, NR. 14/D
138
25.08.2021
Autovehicul transport funerar pentru parada SJ-01-SBF
10

S.C. MODERNSOFT S.R.L.

LOC. ZALAU, STR. GHEORGHE LAZAR, NR. 14/D

139
25.08.2021
Autovehicul transport funerar pentru parada SJ-02-SBF
11
NIMAN TIBERIU INTREPRINDERE INDIVIDUALA
LOC. HERECLEAN, NR. 27, JUD. SALAJ
307
18.10.2021

Autovehicul transport funerar pentru parada     SJ-01-FUN

12
SC ALEX COMERT SI SERVICII SRL
LOC. JIBOU, STR.1 MAI, NR.17
388
20.12.2021
Autovehicul transport funerar pentru parada SJ-03-XFL
13
SC ALEX COMERT SI SERVICII SRL
LOC. JIBOU, STR.1 MAI, NR.17
389
20.12.2021
Autovehicul  transport funerar intern si international B-439-ALX
14
S.C. MIRON IONUTZ ONOMAR S.R.L.
LOC. ILEANDA , STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 48, JUD. SLAJ
4
14.01.2022

Autovehicul transport funerar intern si international SJ-93-RAI

15
S.C. EMIR PROD S.R.L.
LOC. SURDUC, COM. SURDUC, NR. 123, JUD. SALAJ
77
15.04.2022

Autovehicul transport funerar intern si international SJ-61-RAI

16
PALCE OVIDIU FLORIN P.F.A.
LOC. BAN, COM. BANISOR, NR. 85, JUD. SALAJ
88
03.05.2022

Autovehicul transport funerar intern si international SJ-83-BAN

17
S.C.CONSTRUCT FUNERAR NPR S.R.L.
LOC. MOTIS, ORAS CEHU SILVANIEI, NR. 114, JUD. SALAJ
92
19.05.2022

Autovehicul transport funerar intern si international SJ-95-NPR

18
S.C. FLORARIA TARA S.R.L.
LOC. HIDA, COM. HIDA, STR. SFATULUI NR. 10, JUD. SALAJ
124
29.07.2022

Autovehicul transport funerar intern si international SJ-21-BUM

19
CSEKE A ELISABETA P.F.A.

LOC. CRASNA, COM. CRASNA,    NR. 746, JUD. SALAJ

268
30.12.2022

Autovehicul transport funerar intern si international SJ-68-CSA

20
LOBONTIU ANA MARIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA
LOC. SIMLEU SILVANIEI, STR. GARII NR. 3, BL. D1, A.10 JUD. SALAJ
226
28.12.2022

Sala pregatire decedati - Loc. Simleu Silvaniei, str. Tudor Vladimirescu, nr. 26, jud. Salaj   

21
HAJAS ILEANA INTREPRINDERE FAMILIALA
LOC. CRASNA, com. Crasna, NR.770, Jud. Salaj
1
04.01.2023
Autoutilitara transport funerar intern si international, SJ-04-EMF
22
BONCIDAI JANOS INTREPRINDERE FAMILIALA
LOC. PERICEI, COM. PERICEI, STR. JOSENI, NR. 197, JUD. SALAJ
3
13.01.2023

Autovehicul special M1 SD funerar, transport funerar intern si international SJ-69-BJE

23
BONCIDAI JANOS INTREPRINDERE FAMILIALA
LOC. PERICEI, COM. PERICEI, STR. JOSENI, NR. 197, JUD. SALAJ
4
13.01.2023

Autoutilitara N1, transport funerar intern si international,    SJ-71-BJEAutorizarea farmaciilor
Asistenta farmaceutica a populatiei se asigura prin intermediul urmatoarelor unitati farmaceutice: farmacie comunitara, care poate deschide puncte de lucru, denumite în continuare oficine, farmacie cu circuit inchis si drogherie.
Documentatia pentru autorizarea farmaciilor comunitare, oficinelor si drogheriilor se gaseste aici

 
A fost publicat  Ordinul Ministerul Sanatatii nr. 2459 din 2022, privind aprobarea Listei tarifelor pentru prestatiile in domeniul sanatatii publice efectuate la nivelul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si de catre Institutul National de Sanatate Publica. (descarca aici)
  

 ORDIN   Nr. 1030 din 20 august 2009
privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor ce desfasoara activitati cu risc pentru starea de sanatate a populatiei
 

   ANEXA 1
                                   LISTA
         cuprinzand tarifele pentru procedurile de reglementare sanitara
 
Nr.crt. Denumirea procedurilor de reglementare sanitara

Tarif
(lei)

1 Autorizare sanitara în baza referatului de evaluare 300
2 Certificarea conformitatii 200
3 Asistenta de specialitate de sanatate publica 200
4 Rezolvarea in regim de urgenta   50
 
5      Acordare viza anuala                         200

 Model cerere descarca model pdf    model word
 Model cerere FEADR descarca aici      model word
 Model declaratie pe propria raspundere referitoare la conditiile igienico-sanitare  descarca aici 
 Model declaratie pe propria raspundere referitoare la conditiile igienico-sanitare pentru cabinete medicale  descarca aici 
Model memoriu tehnic aici
 Necesar documente A.S.F./REFERAT/Viza anuala (cabinete medicale – individuale, grupate, asociate sau societate civila medicala): 
1.Cerere (model anexat)  model word ;
2.Avizul de la Colegiul Medicilor;
3.Contract colectare deseuri medicale;
4.Contract colectare deseuri menajere;
5.Contract intretinere aparatura sterilizare;
6.Acte de studii (diploma, certificate de competente);
7.Memoriul tehnic;
8.Planul de situatie cu incadrarea in zona la scara 1:500;
9.Schitele cu detalii de structura functionala si dotari specifice profilului de specialitate;
10.Actul de infiintare al socitantului;
11.Acte doveditoare privind detinerea legala a spatiului;
12.Certificatul de membru vizat la zi;
13.Chitanta de plata a tarifului de autorizare – 300 lei sau viza anuala – 200 lei.
 
Necesar documente A.S.F./ REFERAT/Viza anuala (cabinete medicale – unitati medicale cu personalitate juridica (SRL)):
 
1.Cerere (model anexat) model word;
2.Avizul de la Colegiul Medicilor;
3.Memoriul tehnic;
4.Contract colectare deseuri medicale;
5.Contract colectare deseuri menajere;
6.Contract intretinere aparatura sterilizare;
7.Acte de studii (diploma, certificate de competente);
8.Planul de situatie cu incadrarea in zona la scara 1:500;
9.Schitele cu detaliii de structura functionala si dotari specifice profilului de specialitate;
10.Actul de infiintare al societatii comerciale;
11.Actul constitutiv al societatii sau Statutul societatii;
12.Certificatul constatator (pentru punctul de lucru);
13.Acte doveditoare privind detinerea legala a spatiului;
14.Certificatul de membru vizat la zi – pentru toti medicii angajati;
15.Chitanta de plata a tarifului de autorizare – 300 lei sau viza anuala – 200 lei.
 

   
Conform Ordinului MSP nr. 1030/2009, Ordinului MSP nr. 1761/2021 si Ordinului MSP nr. 1338/2007 documentele cerute pentru eliberarea avizului sanitar necesar procedurii de autorizare in amplasarea, constructia, extinderea sau amenajarea obiectivelor medicale (cabinete medicale de medicina de familie, cabinete medicale de specialitate, cabinete medicale dentare, spitale, laboratoare analize medicale, laboratoare tehnice dentare, farmacii cu circuit deschis si alte obiective medicale) sunt urmatoarele:

-     Cerere TIP (se gaseste la compartimentul Supraveghere/control boli transmisibile sau la compartimentul Evaluarea factorilor de mediu avizare/autorizare sanitara din cadrul Directiei de Sanatate Publica Salaj) Anexa 1.doc

-     Memoriu tehnic de functionare – formular TIP;
-     Schita plan cu incadrare in zona cu figurarea vecinatatilor la scara 1/500 sau 1/1000;
-     Schita de detaliu cu circuitele functionale la scara 1/50 sau 1/100;
-     Copie certificate urbanism;
-     Copii dupa actele de detinere sau inchiriere a spatiului;
-      Copii acte studii.
Termen de eliberare 20 de zile de la data inregistrarii cererii.
 
Conform OMSP nr. 1030/2009, Ord. MSF nr. 8/2000, Ord. MSP nr. 1761/2021, Ord. MSP nr. 261/2007, Ord. MSF nr. 219/2002, Ord. MSP nr. 1338/2007, Ord. MS nr. 1957/1995, Ord. MSF nr. 119/2004, HG nr. 1425/2006 si Legea nr. 319/2006 autorizatia sanitara de functionare pentru obiectivele medicale enumerate mai sus se elibereaza pe baza urmatoarelor acte:
-     Cerere TIP Anexa 2.doc
-      Memoriu tehnic;
-     Schita plan cu incadrarea in zona cu figurarea vecinatatilor la scara 1/500 sau 1/1000;
-     Schita de detaliu a obiectivelor la scara 1/50 sau 1/100 cu dimensiunea incaperilor;
-     Certificat de urbanism;
-     Copie acte de detinere a spatiului;
-     Pentru societati comerciale - copie certificate de inmatriculare;
                                             - copie certificat de inregistrare fiscala;
-     Copie certificat prin care se atesta calitatea de membru in colegiul medicilor sau farmacistilor dupa caz;
-     Contract firma de colectare a deseurilor medicale;
-     Contract de intretinere si verificare apratura medicala;
-     Copia contractului cu un serviciu de salubritate pentru obiectivele din mediul urban;
Termen de eliberare 20 de zile de la data inregistrarii cererii.
Autorizarea acestor obiective se face anual.
 
UNITATI DE INVATAMANT
 
Conform Ordinului MSF nr. 1955/1995 si OMSP nr. 1030/2009 , documentele cerute pentru eliberarea avizului sanitar necesar procedurii de autorizare in amplasarea, constructia, extinderea sau amenajarea unitatilor publice sau private de invatamant prescolar, preuniversitar si universitar sunt urmatoarele:
-     Cerere TIP (se gaseste la compartimentul Medicina Scolara din cadrul Autoritatii de Sanatate Publica Salaj) Anexa 1.doc
-     Memoriu tehnic de functionare – formular TIP;
-     Schita plan cu incadrare in zona cu figurarea vecinatatilor la scara 1/500 sau 1/1000;
-     Schita de detaliu cu circuitele functionale la scara 1/50 sau 1/100;
-     Copie certificate urbanism;
-     Copii dupa actele de detinere sau inchiriere a spatiului;
-      Nu se percepe taxa.
Termen de eliberare 20 de zile de la data inregistrarii cererii.
 
Conform Ordinului MSF nr. 1955/1995 si OMSP nr. 1030/2009 autorizatia sanitara de functionare pentruunitatile publice sau private de invatamant se elibereaza pe baza urmatoarelor acte:
-     Cerere TIP Anexa 2.doc
-     Memoriu tehnic;
-     Schita plan cu incadrarea in zona cu figurarea vecinatatilor la scara 1/500 sau 1/1000;
-     Schita de detaliu a obiectivelor la scara 1/50 sau 1/100 cu dimensiunea incaperilor;
-     Certificat de urbanism;
-     Copii acte de detinere a spatiului;
-     Copia contractului cu un serviciu de salubritate pentru obiectivele din mediul urban (din anul in curs);
Termen de eliberare 20 de zile de la data inregistrarii cererii.
Autorizarea acestor obiective se face anual.
 
OBIECTIVE ECONOMICE SI SOCIAL – CULTURALE
 
Conform OMSP nr. 1030/2009 si Legii nr. 359/2004 documentele cerute pentru eliberarea avizului sanitar necesar procedurii de autorizare in amplasarea, constructia, extinderea sau amenajarea obiectivelor economice si social – culturale sunt urmatoarele:
-     Cerere TIP (se gaseste la compartimentul Evaluarea factorilor de mediu avizare/autorizare sanitara din cadrul Directiei de Sanatate Publica Salaj) Anexa 1.doc
-     Memoriu tehnic de functionare – formular TIP;
-     Schita plan cu incadrea in zona cu figurarea vecinatatilor la scara 1/500 si 1/1000;
-     Schita de detaliu cu circuitele functionale la scra 1/50 si 1/100;
-     Copie certificate urbanism;
-     Copii dupa actele de detinere sau inchiriere a terenului;
-     Acordul vecinilor (in functie de obiectiv);
Termen de eliberare 20 de zile de la data inregistrarii cererii.
 
Conform OMSP nr. 1030/2009 si Legii 359/2004 autorizatia sanitara de functionare pentru obiectivele economice si social – culturale se elibereaza pe baza urmatoarelor acte:
-     Cerere TIP Anexa 2.doc
-      Memoriu tehnic;
-     Schita plan cu incadrarea in zona cu figurarea vecinatatilor la scara 1/500 sau 1/1000;
-     Schita de detaliu a obiectivelor la scara 1/50 sau 1/100 cu dimensiunea incaperilor;
-     Certificat de urbanism;
-     Copii acte de detinere a spatiului;
-     Pentru societati comerciale, regii autonome: copie certificate de inmatriculare si copie certificat de inregistrare fiscala;
-     Pentru persoanele fizice si asociatii familiale: copia autorizatiei eliberata de Primarie, vizata pe anul in curs;
-     Copie xerox dupa carnetele de sanatate pe anul in curs si dupa certificatele de absolvire a cursului de igiena (in functie de obiectiv);
Termen de eliberare 20 de zile de la data inregistrarii cererii.
 
NOTIFICARI PRIVIND CONDITIILE IGIENICO-SANITARE
 
Obiectivele economice pentru care nu este necesara autorizatia sanitara, functioneaza pe baza declaratiei pe proprie raspundere. In functie de dispozitiile legale in vigoare se va face notificarea conformitatii obiectivelor la normele igienico-sanitare.
Termen de eliberare 30 de zile de la primirea declaratiei pe proprie raspundere ORC de pe langa Tribunal.

 UNITATI MEDICALE

 Conform OMSP nr. 1030/2009, Ordinului MSP nr. 1761/2021 si Ordinului MSP nr. 1338/2007 documentele cerute pentru eliberarea avizului sanitar necesar procedurii de autorizare in amplasarea, constructia, extinderea sau amenajarea obiectivelor medicale (cabinete medicale de medicina de familie, cabinete medicale de specialitate, cabinete medicale dentare, spitale, laboratoare analize medicale, laboratoare tehnice dentare, farmacii cu circuit deschis si alte obiective medicale) sunt urmatoarele:
-   Cerere TIP (se gaseste la compartimentul Supraveghere/control boli transmisibile sau la compartimentul Evaluarea factorilor de mediu avizare/autorizare sanitara din cadrul Directiei de Sanatate Publica Salaj) Anexa 1
-      Memoriu tehnic de functionare – formular TIP;
-      Schita plan cu incadrare in zona cu figurarea vecinatatilor la scara 1/500 sau 1/1000;
-      Schita de detaliu cu circuitele functionale la scara 1/50 sau 1/100;
-      Copie certificate urbanism;
-      Copii dupa actele de detinere sau inchiriere a spatiului;
-      Copii acte studii.
Termen de eliberare 20 de zile de la data inregistrarii cererii.
 
Conform Ord. MSF nr. 8/2000, Ord. MSP nr. 1761/2021, Ord. MSP nr. 261/2007, Ord. MSF nr. 219/2002, Ord. MSP nr. 1338/2007, OMSP nr. 1030/2009, Ord. MS nr. 1957/1995, Ord. MSF nr. 119/2004, HG nr. 1425/2006 si Legea nr. 319/2006 autorizatia sanitara de functionare pentru unitatile medicale enumerate mai sus se elibereaza pe baza urmatoarelor acte:
-      Cerere TIP Anexa 2
-      Memoriu tehnic;
-      Schita plan cu incadrarea in zona cu figurarea vecinatatilor la scara 1/500 sau 1/1000;
-      Schita de detaliu a obiectivelor la scara 1/50 sau 1/100 cu dimensiunea incaperilor;
-      Certificat de urbanism;
-      Copie acte de detinere a spatiului;
-      Pentru societati comerciale - copie certificate de inmatriculare;
                                            - copie certificat de inregistrare fiscala;
-     Copie certificat prin care se atesta calitatea de membru in colegiul medicilor sau farmacistilor dupa caz;
-      Contract firma de colectare a deseurilor medicale;
-      Contract de intretinere si verificare apratura medicala;
-      Copia contractului cu un serviciu de salubritate pentru obiectivele din mediul urban;
Termen de eliberare 20 de zile de la data inregistrarii cererii.
Autorizarea acestor obiective se face anual.

 SERVICII DE INGRIJIRI LA DOMICILIU

 Conform OMS nr. 2620/2022, furnizorii de servicii de ingrijiri la domiciliu se autorizeaza de catre DSP.
 Documentele necesare în vederea autorizării în baza declaraţiei pe propria răspundere a persoanelor juridice sau fizice care asigură îngrijirile la domiciliu sunt următoarele:
    a) cerere pentru emiterea autorizaţiei de funcţionare pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
    b) declaraţia pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin;
    c) statutul unităţii, alte documente constitutive, certificat constatator cu menţionarea punctului de lucru, după caz;
    d) documente care atestă dobândirea personalităţii juridice, pentru asociaţii şi fundaţii, după caz;
    e) dovada înregistrării în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, după caz;
    f) documente privind deţinerea legală a sediului dispeceratului pentru îngrijiri la domiciliu (situaţie juridică, schiţă, plan de amplasare în zonă);
    g) regulamentul de organizare şi funcţionare;
    h) organigrama serviciului de îngrijiri la domiciliu;
    i) documente privind codul fiscal, certificat de înregistrare fiscală;
    j) lista personalului angajat în serviciul de îngrijiri la domiciliu (+ copie REVISAL sau copie contracte de muncă/prestări servicii);
    k) dovada pregătirii profesionale/documente de liberă practică (avize anuale) pentru personalul care asigură îngrijirile la domiciliu (copie);
    l) lista dotărilor existente;
    m) alte documente, după caz, solicitate în mod oficial.
 

 

Noutati:
Comunicate media
Informatii utile
Noutati
Programe de sanatate
Anunturi Concursuri Examene
Recunoasterea diplomelor in UE Atestate studii complementare Certificate
Promovarea sanatatii
Informatii publice
Incidenta imbolnavirilor cu virusul SARS-Cov2
Program audiente:
Director executiv:
Dr. Ligia Marincas
Marti: 13.00 - 15.00
Program de lucru:
Luni - Vineri: 8:00 - 16:00
Promovarea sanatatii:
Made by HaiPeNet