Prima paginaComunicate media Informatii utileUnitati sanitareContactInformatii publiceSitemap

Relatii cu publicul si comunicare

LISTA CUPRINZAND DOCUMENTELE DE  INTERES PUBLIC

 1. Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Directiei de Sanatate Publica Salaj;
 2. Actele normative care reglementeaza activitatea in domeniul sanatatii;
 3. Structura organizatorica, atributiile birourilor, serviciilor, compartimentelor, programul de functionare si programul de audiente;
 4. Coordonatele de contact ale institutiei publice, respectiv: denumirea, adresa, nr. de telefon, fax, adresa de e-mail, adresa paginii de internet;
 5. Bilantul contabil;
 6. Bugetul de venituri si cheltuieli;
 7. Sursele financiare;
 8. Numele persoanelor din conducerea institutiei;
 9. Date statistice, documentare referitoare la starea si evolutia starii de sanatate a populatiei, precum si tendintele de evolutie ale diferitelor componente ale sistemului (indicatori);
10. Unele date statistice referitoare la personalul medical;
11. Asociatii profesionale: denumire, adresa, fax;
12. Comunicate de presa;
13. Informatii privind nivelurile tarifelor care se platesc, in conditiile legii, pentru serviciile prestate;
14. Materiale informative (ghiduri, pliante, brosuri etc.);
15. Programe, politici si strategii privind sanatatea populatiei in Romania;
16. Protocoale de colaborare cu diferite autoritati si institutii publice;
17. Raportul anual de activitate al Directiei de Sanatate Publica Salaj;
18. Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
19. Informatii privind organizarea de licitatii publice (fara a se nominaliza numele participantilor si fara a se dezvalui informatii privind ofertele acestora);
20. Listele cu ofertele declarate castigatoare pentru achizitii publice, servicii si lucrari.
21. Lista cu achizitii publice, servicii si lucrari;
22. Declaratiile de avere ale personalului.
23. Modalitatile de contestare, in situatia in care o persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate;
24. Raportul anual privind accesul la informatiile de interes public, conform Legii 544/2001;
25. Materiale de promovarea sanatatii;
26. Numele si prenumele persoanei responsabile cu difuzarea informatiilor de interes public;
27. Lista avizelor sau autorizatiilor eliberate;
28. Informatii si date privind rezultatele controalelor efectuate de departamentele de specialitate, numai dupa finalizarea acestora, fara a avea conexiuni cu alte posibile controale si fara a aduce atingere imaginii persoanelor fizice sau juridice vizate;
29. Rezultatele obtinute in cadrul campaniilor judetene privind sanatatea publica;
30. Date privind perfectionarea personalului;
31. Relatia cu ONG, programele derulate cu acestea.
 

Noutati:
Comunicate media
Informatii utile
Noutati
Programe de sanatate
Anunturi Concursuri Examene
Recunoasterea diplomelor in UE Atestate studii complementare Certificate
Promovarea sanatatii
Informatii publice
Incidenta imbolnavirilor cu virusul SARS-Cov2
Program audiente:
Director executiv:
Dr. Ligia Marincas
Marti: 13.00 - 15.00
Program de lucru:
Luni - Vineri: 8:00 - 16:00
Promovarea sanatatii:
Made by HaiPeNet