Prima paginaComunicate media Informatii utileUnitati sanitareContactInformatii publiceSitemap

Autorizare/Notificare

Autorizarea farmaciilor
Asistenta farmaceutica a populatiei se asigura prin intermediul urmatoarelor unitati farmaceutice: farmacie comunitara, care poate deschide puncte de lucru, denumite în continuare oficine, farmacie cu circuit inchis si drogherie.
Documentatia pentru autorizarea farmaciilor comunitare, oficinelor si drogheriilor se gaseste aici

 
A fost publicat  Ordinul Ministerul Sanatatii nr. 208 din 2012, privind aprobarea Listei tarifelor pentru prestatiile in domeniul sanatatii publice efectuate la nivelul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si de catre Institutul National de Sanatate Publica. (descarca aici)
  

 ORDIN   Nr. 1030 din 20 august 2009
privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor ce desfasoara activitati cu risc pentru starea de sanatate a populatiei
 

   ANEXA 1
                                   LISTA
         cuprinzand tarifele pentru procedurile de reglementare sanitara
 
Nr.crt. Denumirea procedurilor de reglementare sanitara

Tarif
(lei)

1 Autorizare sanitara în baza referatului de evaluare 300
2 Certificarea conformitatii 200
3 Asistenta de specialitate de sanatate publica 200
4 Rezolvarea in regim de urgenta 50
 
5 Acordare viza anuala 200

 Model cerere descarca aici 
 Model cerere FADR descarca aici
 Model declaratie pe propria raspundere referitoare la conditiile igienico-sanitare  descarca aici 
 Model declaratie pe propria raspundere referitoare la conditiile igienico-sanitare pentru cabinete medicale  descarca aici 
 
 

   
Conform Ordinului MSP nr. 1030/2009, Ordinului MSP nr. 916/2006 si Ordinului MSP nr. 1338/2007 documentele cerute pentru eliberarea avizului sanitar necesar procedurii de autorizare in amplasarea, constructia, extinderea sau amenajarea obiectivelor medicale (cabinete medicale de medicina de familie, cabinete medicale de specialitate, cabinete medicale dentare, spitale, laboratoare analize medicale, laboratoare tehnice dentare, farmacii cu circuit deschis si alte obiective medicale) sunt urmatoarele:

-     Cerere TIP (se gaseste la compartimentul Supraveghere/control boli transmisibile sau la compartimentul Evaluarea factorilor de mediu avizare/autorizare sanitara din cadrul Directiei de Sanatate Publica Salaj) Anexa 1.doc

-     Memoriu tehnic de functionare – formular TIP;
-     Schita plan cu incadrare in zona cu figurarea vecinatatilor la scara 1/500 sau 1/1000;
-     Schita de detaliu cu circuitele functionale la scara 1/50 sau 1/100;
-     Copie certificate urbanism;
-     Copii dupa actele de detinere sau inchiriere a spatiului;
-      Copii acte studii.
Termen de eliberare 20 de zile de la data inregistrarii cererii.
 
Conform OMSP nr. 1030/2009, Ord. MSF nr. 8/2000, Ord. MSP nr. 916/2006, Ord. MSP nr. 261/2007, Ord. MSF nr. 219/2002, Ord. MSP nr. 1338/2007, Ord. MS nr. 1957/1995, Ord. MSF nr. 119/2004, HG nr. 1425/2006 si Legea nr. 319/2006 autorizatia sanitara de functionare pentru obiectivele medicale enumerate mai sus se elibereaza pe baza urmatoarelor acte:
-     Cerere TIP Anexa 2.doc
-      Memoriu tehnic;
-     Schita plan cu incadrarea in zona cu figurarea vecinatatilor la scara 1/500 sau 1/1000;
-     Schita de detaliu a obiectivelor la scara 1/50 sau 1/100 cu dimensiunea incaperilor;
-     Certificat de urbanism;
-     Copie acte de detinere a spatiului;
-     Pentru societati comerciale - copie certificate de inmatriculare;
                                             - copie certificat de inregistrare fiscala;
-     Copie certificat prin care se atesta calitatea de membru in colegiul medicilor sau farmacistilor dupa caz;
-     Contract firma de colectare a deseurilor medicale;
-     Contract de intretinere si verificare apratura medicala;
-     Copia contractului cu un serviciu de salubritate pentru obiectivele din mediul urban;
Termen de eliberare 20 de zile de la data inregistrarii cererii.
Autorizarea acestor obiective se face anual.
 
UNITATI DE INVATAMANT
 
Conform Ordinului MSF nr. 1955/1995 si OMSP nr. 1030/2009 , documentele cerute pentru eliberarea avizului sanitar necesar procedurii de autorizare in amplasarea, constructia, extinderea sau amenajarea unitatilor publice sau private de invatamant prescolar, preuniversitar si universitar sunt urmatoarele:
-     Cerere TIP (se gaseste la compartimentul Medicina Scolara din cadrul Autoritatii de Sanatate Publica Salaj) Anexa 1.doc
-     Memoriu tehnic de functionare – formular TIP;
-     Schita plan cu incadrare in zona cu figurarea vecinatatilor la scara 1/500 sau 1/1000;
-     Schita de detaliu cu circuitele functionale la scara 1/50 sau 1/100;
-     Copie certificate urbanism;
-     Copii dupa actele de detinere sau inchiriere a spatiului;
-      Nu se percepe taxa.
Termen de eliberare 20 de zile de la data inregistrarii cererii.
 
Conform Ordinului MSF nr. 1955/1995 si OMSP nr. 1030/2009 autorizatia sanitara de functionare pentruunitatile publice sau private de invatamant se elibereaza pe baza urmatoarelor acte:
-     Cerere TIP Anexa 2.doc
-     Memoriu tehnic;
-     Schita plan cu incadrarea in zona cu figurarea vecinatatilor la scara 1/500 sau 1/1000;
-     Schita de detaliu a obiectivelor la scara 1/50 sau 1/100 cu dimensiunea incaperilor;
-     Certificat de urbanism;
-     Copii acte de detinere a spatiului;
-     Copia contractului cu un serviciu de salubritate pentru obiectivele din mediul urban (din anul in curs);
Termen de eliberare 20 de zile de la data inregistrarii cererii.
Autorizarea acestor obiective se face anual.
 
OBIECTIVE ECONOMICE SI SOCIAL – CULTURALE
 
Conform OMSP nr. 1030/2009 si Legii nr. 359/2004 documentele cerute pentru eliberarea avizului sanitar necesar procedurii de autorizare in amplasarea, constructia, extinderea sau amenajarea obiectivelor economice si social – culturale sunt urmatoarele:
-     Cerere TIP (se gaseste la compartimentul Evaluarea factorilor de mediu avizare/autorizare sanitara din cadrul Directiei de Sanatate Publica Salaj) Anexa 1.doc
-     Memoriu tehnic de functionare – formular TIP;
-     Schita plan cu incadrea in zona cu figurarea vecinatatilor la scara 1/500 si 1/1000;
-     Schita de detaliu cu circuitele functionale la scra 1/50 si 1/100;
-     Copie certificate urbanism;
-     Copii dupa actele de detinere sau inchiriere a terenului;
-     Acordul vecinilor (in functie de obiectiv);
Termen de eliberare 20 de zile de la data inregistrarii cererii.
 
Conform OMSP nr. 1030/2009 si Legii 359/2004 autorizatia sanitara de functionare pentru obiectivele economice si social – culturale se elibereaza pe baza urmatoarelor acte:
-     Cerere TIP Anexa 2.doc
-      Memoriu tehnic;
-     Schita plan cu incadrarea in zona cu figurarea vecinatatilor la scara 1/500 sau 1/1000;
-     Schita de detaliu a obiectivelor la scara 1/50 sau 1/100 cu dimensiunea incaperilor;
-     Certificat de urbanism;
-     Copii acte de detinere a spatiului;
-     Pentru societati comerciale, regii autonome: copie certificate de inmatriculare si copie certificat de inregistrare fiscala;
-     Pentru persoanele fizice si asociatii familiale: copia autorizatiei eliberata de Primarie, vizata pe anul in curs;
-     Copie xerox dupa carnetele de sanatate pe anul in curs si dupa certificatele de absolvire a cursului de igiena (in functie de obiectiv);
Termen de eliberare 20 de zile de la data inregistrarii cererii.
 
NOTIFICARI PRIVIND CONDITIILE IGIENICO-SANITARE
 
Obiectivele economice pentru care nu este necesara autorizatia sanitara, functioneaza pe baza declaratiei pe proprie raspundere. In functie de dispozitiile legale in vigoare se va face notificarea conformitatii obiectivelor la normele igienico-sanitare.
Termen de eliberare 30 de zile de la primirea declaratiei pe proprie raspundere ORC de pe langa Tribunal.

 UNITATI MEDICALE

 Conform OMSP nr. 1030/2009, Ordinului MSP nr. 916/2006 si Ordinului MSP nr. 1338/2007 documentele cerute pentru eliberarea avizului sanitar necesar procedurii de autorizare in amplasarea, constructia, extinderea sau amenajarea obiectivelor medicale (cabinete medicale de medicina de familie, cabinete medicale de specialitate, cabinete medicale dentare, spitale, laboratoare analize medicale, laboratoare tehnice dentare, farmacii cu circuit deschis si alte obiective medicale) sunt urmatoarele:
-   Cerere TIP (se gaseste la compartimentul Supraveghere/control boli transmisibile sau la compartimentul Evaluarea factorilor de mediu avizare/autorizare sanitara din cadrul Directiei de Sanatate Publica Salaj) Anexa 1
-      Memoriu tehnic de functionare – formular TIP;
-      Schita plan cu incadrare in zona cu figurarea vecinatatilor la scara 1/500 sau 1/1000;
-      Schita de detaliu cu circuitele functionale la scara 1/50 sau 1/100;
-      Copie certificate urbanism;
-      Copii dupa actele de detinere sau inchiriere a spatiului;
-      Copii acte studii.
Termen de eliberare 20 de zile de la data inregistrarii cererii.
 
Conform Ord. MSF nr. 8/2000, Ord. MSP nr. 916/2006, Ord. MSP nr. 261/2007, Ord. MSF nr. 219/2002, Ord. MSP nr. 1338/2007, OMSP nr. 1030/2009, Ord. MS nr. 1957/1995, Ord. MSF nr. 119/2004, HG nr. 1425/2006 si Legea nr. 319/2006 autorizatia sanitara de functionare pentru unitatile medicale enumerate mai sus se elibereaza pe baza urmatoarelor acte:
-      Cerere TIP Anexa 2
-      Memoriu tehnic;
-      Schita plan cu incadrarea in zona cu figurarea vecinatatilor la scara 1/500 sau 1/1000;
-      Schita de detaliu a obiectivelor la scara 1/50 sau 1/100 cu dimensiunea incaperilor;
-      Certificat de urbanism;
-      Copie acte de detinere a spatiului;
-      Pentru societati comerciale - copie certificate de inmatriculare;
                                            - copie certificat de inregistrare fiscala;
-     Copie certificat prin care se atesta calitatea de membru in colegiul medicilor sau farmacistilor dupa caz;
-      Contract firma de colectare a deseurilor medicale;
-      Contract de intretinere si verificare apratura medicala;
-      Copia contractului cu un serviciu de salubritate pentru obiectivele din mediul urban;
Termen de eliberare 20 de zile de la data inregistrarii cererii.
Autorizarea acestor obiective se face anual.

 

Noutati:
Informatii utile
Noutati
Anunturi Concursuri Examene
Recunoasterea diplomelor in UE Atestate studii complementare Certificate
Informatii publice
Program audiente:
Director executiv:
Dr. Ligia Marincas
Marti: 13.00 - 15.00

Director executiv adjunct sanatate publica:
Dr. Stanca Sanda
Miercuri: 13.00 - 15.00

Director executiv adjunct economic:
Ec. Nae Gheorghe Gabriel
Miercuri: 14:00 - 16:00
Program de lucru:
Luni - Vineri: 8:00 - 16:00
Promovarea sanatatii:
Made by HaiPeNet